Pro Bono

Mając na uwadze kluczową rolę odpowiedniej reprezentacji adwokackiej podczas dochodzenia swych praw, a jednocześnie kierując się troską o dobro osób niezamożnych stających w obliczu niesprawiedliwości, nasza Kancelaria podejmuje się udzielania bezpłatnych porad prawnych zgodnie z zasadą „Adwokatura potrzebującym”.

Dyżury dla Klientów pragnących skorzystać z opcji pro bono odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. od 15.00 do 17.00.

Celem uniknięcia oczekiwania w kolejce prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu (61) 415 27 48.